Vítejte na webových stránkách Misijního klubka číslo 156.

Naše Misijní klubko je tvořeno dětmi od předškolního věku až po ty, které připravují pro ostatní program. Schůzky našeho Klubka jsou každý čtvrtek v bloku od 15 do 17 hodin po náboženství. Pokud je výuka náboženství zrušena, např. v době prázdnin, nekoná se ani schůzka Klubka. Naše Klubko se schází vyjímečně i o víkendech.

Každoročně jsou naše schůzky protkány tzv. etapovou hrou, která jako jeden celek předává malým misionářům to, co by křesťan neměl postrádat. Mezi takové hodnoty jistě patří misijní činnost nejen ve svém okolí, ale i daleko za hranicemi českých a mnohdy i evropských diecézí. Tím se učí předávat víru a lásku, kterou nám daroval sám Pán Ježíš.

Ve školním roce 2017/2018 se pravidelně připravujme na nedělní čtení evangelia hrou, soutěžemi, scénkami apod. 

Ve školním roce 2016/2017 se naše Klubko scházelo příležitostně na misijních cestách sv. apoštola Pavla. Pomáhalo zejména o misijních víkendech, kde jsme se navzájem poznali a dokázali se povzbudit v modlitbě a pomoci druhým.   

Ve školním roce 2015/2016 jsme okusili strasti a radosti 1. křížové výpravy. Děti byly rozděleny do pěti týmů, z nichž každý tým měl svého kapitána. Dobudeme Jeruzalém příště jinak...?   

V roce 2014/2015 jsme prožili setkávání Klubka ve světě fantastické země Narnie, v níž mnozí byli korunování na Petra, Lucii, Zuzku či Edmunda.

V roce 2013/2014 nás etapová hra seznámila s některými postavami Starého zákona. Děti postupovali Ježíšovým rodokmenem od Abraháma, přes Jákoba, Davida a další příbuzné až po samotného Krista.

V roce 2012/2013 byla naše etapová hra zaměřená na přípravy oslav slavného výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

V roce 2011/2012 se etapová hra odvíjela od motivů načerpaných při celostátním kongresu misijních klubek v Plzni v roce 2010, při jehož příležitosti naše Klubko vzniklo.

Novinky - odkazy fungují po rozkliknutí nadpisu článku

Misijní pečení koláčků

30.03.2019 09:00
Všem, kteří jakkoliv pomohli s výrobou Misijních koláčků, tentokráte zdobených perníků - ženy...
>>

Vyhledávání

Poslední aktualizace 22.2.2018.